Barn och ungdom

Malmö Budokwai har en stor och mycket aktiv barn- och ungdomsgrupp med barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år.

Barnen lär sig självförsvar genom både lek och disciplinerad träning. När de tränar lär de sig även fallteknik – att ramla utan att skada sig – någonting som de har användning för både i dojon och ute. De får också lära sig att respektera andra människor och sporten de utövar. Detta brukar leda till ett bättre självförtroende.

Gradering
Under terminen får du lära dig de grundläggande teknikerna i vårt system. I april eller december, beroende på vilken termin du har börjat, har du möjlighet att gradera till gult bälte, efter erlagt prov.

Träningstider
Barnen tränar på fredagar och lördagar tillsammans med några av våra duktiga tränare och assistenter. Ungdomarna tränar fredagar samt tillsammans med vuxengrupperna.