Historia

Historik

Malmö BudokwaiMalmö närkampsklubb1968 bildades Malmö Jiu jitsu klubb.1976 antogs namnet Malmö Budokwai.1968-76 tränades traditionell Ju jutsu.1977 grundades Combat ju jutsu ryu. BudoKampens väg ”Fredlig utövning av stridskonster”
är den gemensamma benämningen på de traditionella Japanska stridskonsterna, som under årens lopp har utvecklats till självförsvarskonster och tävlingssporter. BushidoKrigarens väg ”Ridderlighet”
är ett etikregelsystem, vilket härrör från moraliska och etiska värderingar, som utformades och efterlevdes av den Japanska krigaradeln – Samurajerna. DojoTräningslokal för Budo & Bushido
i vilken det utövas teknik, taktik, fysik och mental förberedelse inför ev. kommande ”Shiai” strid eller match. Ju jutsuFlexibel skicklighet i obeväpnad närstrid
vilket härrör från Japansk närstridskonst, som övades och praktiserades av den Japanska krigaradeln – Samurajerna. Combat ju jutsu ryuDen i närkamp flexibla & skickliga skolan.

Combat ju jutsu ryu har sina rötter i Ju jutsu som har vidareutvecklats och kompletterats av västerländska inslag till en tidsenlig självförsvars- och närkampskonst.Combat ju jutsu ryu grundades som en självständig stil 1977 av klubbens dåvarande svartbältesråd under ledning av Ulf Brandt Sr.
Genom åren har urvalet av tekniker och uppläggning av graderingssystem reviderats och utvecklats.
Stilchef: Soke Ulf Brandt 10 Dan bedriver i samarbete med Tekniska kommittén ett fortlöpande utvecklingsarbete.
Ur CJJR har underavdelningarna Combat, Combat Box och Combat MMA bildats.

Malmö den 14 Feb.  2012

Soke Ulf Brandt
Stilchef