Barnträning

Hej alla samtliga medlemmar.MBK styrelsen i samråd med samtliga instruktörerna beslutat att ställa in samtliga barnträningarna i 14 dagar med omedelbart verkan.Hur det vidare görs med vuxen gruppen kommer det att beslutas under helgen.Håll er uppdaterad på vår fb sida.

Idrott och coronavirus covid-19

Svenska Budo & Kampsportsförbundet förhåller sig till den information som myndigheter och Riksidrottsförbundet utkommer med. Idag, torsdag, var SB&K och andra SF inbjudna av RF till möte angående hur idrotten ska hantera den nya risknivån, inga allmänna sammankomster på folkmassor över 500 personer får förekomma, som Folkhälsomyndigheten och Regeringen kommit fram till.
– Informera tydligt på klubbarna om vikten av att inte komma och träna om man har varit i riskområden eller om man känner sig sjuk, säger generalsekreterare Mona Lundkvist.